Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie nhằm phân biệt bạn với những người dùng khác trong trang web của chúng tôi. Việc này giúp chúng tôi mang lại cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn duyệt web của chúng tôi, đồng thời cho phép chúng tôi nâng cấp trang của mình. Khi bạn tiếp tục duyệt web này nghĩa là bạn đồng ý việc chúng tôi sử dụng các cookie. Cookie là một tập tin nhỏ bao gồm các chữ cái và chữ số, được chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc ổ cứng máy tính nếu bạn đồng ý. Cookie chứa các thông tin được truyền tới ổ cứng máy tính của bạn Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

  • Cookie thực sự cần thiết. Đây là những cookie cần thiết để vận hành trang web của chúng tôi, ví dụ, các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các vùng bảo mật của trang web chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.
  • Cookie phân tích và hiệu năng. Những cookie này cho phép chúng tôi xác định và tính số lượng người truy cập cũng như xem họ di chuyển khi sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách vận hành trang web của mình, ví dụ bằng cách đảm bảo người dùng dễ dàng tìm thấy những thứ họ đang tìm kiếm.
  • Cookie chức năng. Những cookie này được sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung cho bạn, chào đón bạn theo tên và ghi nhớ tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc vùng của bạn).
  • Cookie quảng cáo. Những cookie này ghi lại các hoạt động trực tuyến của bạn, những trang bạn đã truy cập và những liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này nhằm hiển thị nội dung trên trang web của chúng tôi phù hợp với bạn hơn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin này với các bên thứ ba nhằm mục đích tương tự.

Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về từng cookie chúng tôi sử dụng và mục đích sử dụng của chúng tôi trong bảng sau:

COOKIE TÊN MỤC ĐÍCH CHI TIẾT
__utma Google Analytics Sử dụng để phân biệt người dùng và các phiên truy cập. Cookie này được tạo ra khi thư viện javascript thực thi và không tồn tại cookie __utma nào tại thời điểm đó. Cookie này được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics. Google Analytics Cookie Usage on Websites  Google Analytics Privacy Overview
__utmb Google Analytics Sử dụng để xác định các phiên/lượt truy cập mới. Cookie này được tạo ra khi thư viện javascript thực thi và không tồn tại cookie __utmb nào tại thời điểm đó. Cookie này được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics. Google Analytics Cookie Usage on Websites  Google Analytics Privacy Overview
__utmc Google Analytics Không được sử dụng trong ga.js. Được tạo ra để sử dụng kết hợp với urchin.js. Trước đấy, cookie này được sử dụng kết hợp với cookie __utmb nhằm xác định mỗi phiên/lượt truy cập mới của người dùng. Google Analytics Cookie Usage on Websites  Google Analytics Privacy Overview
__utmz Google Analytics Lưu trữ nguồn lưu lượng hoặc chiến dịch cho biết cách người dùng truy cập vào trang web. Cookie này được tạo ra khi thư viện javascript thực thi và được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics. Google Analytics Cookie Usage on Websites  Google Analytics Privacy Overview
__utmv Google Analytics Sử dụng để lưu trữ dữ liệu biến tùy chỉnh cấp người dùng. Cookie này được tạo ra khi một nhà lập trình sử dụng phương pháp _setCustomVar với một biến tùy chỉnh cấp người dùng. Cookie này cũng từng được sử dụng cho phương pháp _setVar không được khuyến khích. Cookie này được cập nhật mỗi lần dữ liệu được gửi tới Google Analytics. Google Analytics Cookie Usage on Websites Google Analytics Privacy Overview
message Facebook Cookie này được dùng để nhận dạng người dùng có đăng nhập hay không. Cookie này chứa mã thông báo có thể được sử dụng để xác nhận trạng thái của người dùng.
phanphoison.com.vn Website Cookie này được sử dụng để duy trì trạng thái của scrapbook của người dùng khi họ đã đăng xuất.
cc_cookie_accept Cookie Acceptance Cookie này được dùng để lưu trữ trạng thái người dùng chấp nhận sử dụng cookie.

Vui lòng lưu ý rằng các bên thứ ba (ví dụ bao gồm các mạng quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như các dịch vụ phân tích lưu lượng web) cũng có thể sử dụng các cookie mà chúng tôi không kiểm soát. Các cookie này có thể là các cookie phân tích và hiệu năng hoặc cookie quảng cáo.

Bạn có thể tham khảo thêm chính sách bảo hành sơn Dulux tại đây

Bạn có thể chặn các cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các cài đặt trình duyệt của bạn để chặn tất cả các cookie (cả các cookie thiết yếu), bạn có thể sẽ không truy cập được tất cả nội dung trong trang web của chúng tôi.

Bạn đang băn khoăn về chính sách bảo mật của phanphoison.com.vn hãy ghé thăm https://phanphoison.com.vn/chinh-sach-bao-mat-2/

Tất cả các cookie sẽ có hiệu lực trong 2 năm, trừ các cookie thiết yếu

0/5 (0 Reviews)